OTÁZKY A ODPOVĚDI

Potřebuji pro řízení plavidla nějaké doklady?

V některých případech nikoliv. „Řidičák na loď“ – správně průkaz vůdce malého plavidla nepotřebujete,

 • pokud jste seznámen s technikou vedení takového plavidla
 • pokud celková plocha plachet nepřesáhne 12 m2
 • pokud celková hmotnost včetně zatížení nepřesáhne 1 000 kg
 • pokud výkon motoru nepřesáhne 4 kW
 • jedná se o plavidlo půjčovny malých plavidel. Pro tato plavidla neplatí výše zmíněné hodnoty.
Nerozumím těm různým skupinám a označením. Jaké doklady musím mít pro řízení plavidel?

Odpověď bude poněkud obsáhlejší. Napřed tedy plavidla. Zjednodušeně řečeno lze rozdělit plavidla na „velká“ a na malá plavidla (s délkou do 20 m, výjimku tvoří rekreační plavidla do délky 24 m). Malá plavidla dále dělíme na neregistrovaná a registrovaná. Celý tento web se týká pouze malých plavidel, uvedených v registru malých plavidel a to jsou ty, na které směřuje dotaz.

Tato malá plavidla dále můžeme rozdělit na:

 • plavidla bez vlastního strojního pohonu
 • plachetnice
 • plavidla s vlastním strojním pohonem (motorové lodě)
 • rekreační plavidlo (motorové) s délkou trupu do 24 m

Z tohoto rozdělení vyplývají skupiny oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla:

 • skupina M 20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
 • Skupina M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
 • Skupina S 20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
 • Skupina S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
 • Skupina M 24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
Mám malou plachetnici, potřebuji k řízení průkaz VMP?

Rozhodující je v tomto případě plocha plachet a celková hmotnost. Pokud je základní oplachtění do 12 m2 a celková hmotnost nepřesáhne 1 000 kg, nepotřebujete průkaz VMP.

Mám malý motorový člun, potřebuji k řízení průkaz VMP?

Rozhodující je v tomto případě výkon motoru a celková hmotnost. Pokud výkon motoru nepřesáhne 4 kW (5 HP – koní) a celková hmotnost nepřesáhne 1 000 kg, nepotřebujete průkaz VMP.

Co je to ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla – praktická zkouška? Co je dokladem zkoušky?

Doklad o složení „praktické zkoušky“ potřebujete ve chvíli, kdy žádáte u Plavebního úřadu o termín zkoušky (teoretická zkouška - test). Tento doklad je jedním z těch, které předkládáte. Jeho platnost není časově omezena. Je to tedy zkouška, kterou skládáte u osoby pověřené ověřováním praktických dovedností při vedení malého plavidla. Obsah zkoušky se odvíjí od dané osnovy, viz zde: osnova zkoušky. Výsledkem zkoušky je písemný doklad na formuláři Plavebního úřadu s označením prokázal/neprokázal praktické dovednosti…… (viz zde:doklad) V případě, že neupějete, jsou dvě možnosti. Buď se dohodneme na dalším postupu, nebo se můžete do 15 dnů odvolat k Plavebnímu úřadu.

Je možné použít pro zkoušku vlastní plavidlo?

Zkouška se skládá na plavidle, které musí splňovat určité technické požadavky, zpravidla se jedná o plavidlo zkoušejícího (osoby pověřené……), ale je možné za určitých podmínek použít i plavidlo zkoušeného. To musí splňovat tyto podmínky:

 • malé plavidlo s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 20 kW s celkovou délkou nejméně 5 metrů a minimální obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění pro kategorii M,
 • plachetnice s celkovou plochou plachet minimálně 20 m2, vybavenou pomocným spalovacím motorem o výkonu větším než 4 kW, s celkovou délkou nejméně 5 metrů a minimální obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění pro kategorii S,
 • malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 45 kW a celkovou délkou plavidla nejméně 10 metrů a obsaditelností 6 osob, jde-li o oprávnění pro rekreační plavidlo s délkou trupu do 24 metrů.
Je nějaký rozdíl mezi praktickou zkouškou a praktickým kurzem?

Ano, zásadní. Zkouška je povinná (pokud žádáte o skupinu, kde je nutné ji doložit), kurz je nepovinný, ale vřele doporučovaný. Lze použít srovnání s autoškolou (kde jsou ovšem kurzy povinné). Jít k praktické zkoušce z jízdy bez absolvování kurzu (pokud by to bylo možné) by asi nikoho nenapadlo. Analogicky je velmi odvážné přihlásit se rovnou na zkoušku bez znalostí, nabytých v kurzu. Jak takový kurz vypadá, je uvedeno zde: popis nabízených produktů

Jak dlouho trvá kurz?

Kurzy pořádáme dvoudenní. Zahájení je zpravidla v 9:00 a ukončení cca 17:00 – 18:00. To je ovlivněno pracovní dobou plavebních komor.

Jak dlouho trvá zkouška?

Zkouška trvá řádově 2-3 hodiny. Zkoušku není možné skládat zároveň s probíhajícím kurzem.

Potřebuji nějaký teoretický kurz, přípravu na teoretickou zkoušku?

Nikoliv, je možné připravit se sám, kurz není povinný, ale po zkušenostech vřele doporučovaný. Zkušený dlouholetý lektor tohoto kurzu Vás provede pomocí skript celou problematikou předpisů, plavebního značení, plavebních situací, potřebnou technikou včetně závěrečné zdravovědy. Probere s Vámi všechny testové otázky a vysvětlí správné odpovědi tak, že je pochopíte a u zkoušky uspějete.

Plavili jsme se v Chorvatsku, potřebuji před zkouškou ještě kurz?

Toto je častý argument. Rozhodnutí o potřebě kurzu je samozřejmě na Vás, ale zkušenosti nabyté příbřežní plavbou, na velkém prostoru, za zcela jiných podmínek jsou u vnitrozemské plavby téměř nepoužitelné. Součástí zkoušky je komorování, což jste určitě na moři neprováděli. Plavební značení je na moři zcela jiné. Naopak, navigaci, námořní nutnost ve vnitrozemí nepoužijete. Takže odpověď je ano.

Mám chorvatské papíry. Platí i u nás?

Na takto položenou otázku nelze jednoznačně odpovědět. Podle Rezoluce EHK/OSN č. 40, kde jsou v příloze č. 4 uvedeny státy, které k této rezoluci přistoupili (tento předpis upravuje vydávání mezinárodních průkazů způsobilosti vůdců rekreačních plavidel) je Chorvatsko signatářskou zemí. Záleží na tom, jaký průkaz a v jakém rozsahu Vám byl vydán. Většinou se jedná o doklad, opravňující Vás k příbřežní plavbě. Ten neplatí pro plavbu vnitrozemskou. Stejně, jako Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty (vydávaný ministerstvem dopravy ČR) neopravňuje k vedení plavidel na vnitrozemských cestách.

Jste schopni provést zkoušku (kurz) pro jednu osobu?

Záleží na dohodě. Obecně nikoliv, ekonomika provozu lodi to neumožňuje, viz obchodní podmínky kapitola 7.3, zde: obchodni-podminky. Je však možné se dohodnout, většinou máme několik podobných zájemců a je potom možné zkoušku (kurz) naplnit.

Kde se zkoušky (kurzy) konají?

Záleží na momentálním stanovišti plavidla. Skupina S (plachty) se odehrávají na Orlické přehradě a Vranovské přehradě, skupina M (motory) většinou na středním Labi mezi Týncem nad Labem a Nymburkem (Mělníkem), nebo v Praze na trase Praha – Mělník.

V jakých termínech se provádějí kurzy a zkoušky?

Snažíme se vyjít Vám vstříc a termíny jsou podle dohody. Záleží také na různých plavebních podmínkách, které nejsme schopni ovlivnit

Jak se s Vámi mohu spojit?

Použijte kontakty uvedené na našem webu zde: kontakt

Související stránky