SLUŽBY

Technika kormidlování

Součástí ověření je vždy bezpečné a jisté vedení lodě za všech okolností. Proplavení komorou je pro kategorii M nutností.

Základní postupy

Součástí ověření praktických dovedností jsou správné úkony před vyplutím, během plavby, vyvázání a ukončení plavby v přístavu.

Buďte kapitánem

Buďte za všech okolností na lodi autoritou. Musíte velet, ale také nést odpovědnost.

KURZY * ZKOUŠKY * KONDIČNÍ JÍZDY :

Podrobný popis nabízených produktů.pdf

Kategorie M – motorová plavidla

KATEGORIE M – REKREAČNÍ PLAVIDLA DO DÉLKY 20 METRŮ

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Pokud chcete plout na lodi s výkonem motoru do 4 kW, nemusíte mít doklady Vůdce malého plavidla. Naloďte se a plujte. Pro vedení plavidel s výkonem nad 4 kW je nutné složit zkoušku u Státní plavební správy. Součástí dokladů přikládaných k přihlášce je Osvědčení o výsledku praktické zkoušky. Pro kategorii M 20 (výkon morotu do 20 kW ) nemusíte dokládat „Ověření dovedností“ a skládáte pouze teoretickou zkoušku testem u SPS.

Cena zkoušky – 2200,- Kč za osobu.

KURS

Před vlastním ověřením praktických dovedností je možné absolvovat kurs v ovládání plavidla. Kurs je minimálně dvoudenní a probíhá na řece Vltavě a Labi. Během více než 100 km plavby proplavíte minimálně 14 komor, poplujete podle plavebních znaků, pravděpodobně se setkáte s velkou plavbou a budete řešit množství plavebních situací. Po celý čas diskutujeme o plavbě, komentujeme právě probíhající situace a vysvětlujeme optimální řešení. Získáte cit pro ovládání lodě, správný odhad, umění správně se vyvázet v komoře. Na závěr plavby vydáváme osvědčení o ověření dovedností.

Cena kurzu – 5300,- Kč za osobu (bez zkoušky)

Kategorie M - motorová plavidla

Kategorie S – plachetnice

KATEGORIE S – PLACHETNICE

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zkouškou prokazuje uchazeč praktické znalosti v bezpečném a jistém vedení plavidla za všech okolností. Pověřená osoba (zkušební komisař) do konání uchazeče nezasahuje, pouze zadává úkoly a je na uchazeči, aby je správně splnil. V takovém případě je zkouška hodnocena kladně a uchazeči je vydán doklad o úspěšném splnění. V opačném případě je uchazeči vydán doklad o nesplnění zkoušky a je možné dohodnout další postup. Uchazeč, který nesouhlasí s neúspěšnou zkouškou a vystavením negativního dokladu se může odvolat ke Státní plavební správě. Zkouška není časově limitována, ale pro správné provedení je maximální počet osob 5 na jeden den.

Cena zkoušky – 2100,- Kč za osobu.

KURS

Kurz slouží uchazeči k seznámení a naučení správných postupů a znalostí při vedení plavidla s motorem i pod plachtami. V praxi si uchazeč vyzkouší všechny úkony, které jsou obsahem zkoušky. Získá potřebnou jistotu a oprávněnou sebedůvěru spolu se správnou plavební praxí. Je možné se zaměřit na individuální potřeby uchazeče, či na obtížnější úkony. Je čas na jejich vysvětlení či zdůvodnění v souvislosti s plavebními předpisy.

Cena kurzu – 5200,- Kč za osobu (bez zkoušky)

Kategorie M - motorová plavidla

Kategorie M24 – rekreační plavidla

KATEGORIE M24 – REKREAČNÍ PLAVIDLA DO 24 METRŮ

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

Zkouškou prokazuje uchazeč praktické znalosti v bezpečném a jistém vedení plavidla za všech okolností. Pověřená osoba (zkušební komisař) do konání uchazeče nezasahuje, pouze zadává úkoly a je na uchazeči, aby je správně splnil. V takovém případě je zkouška hodnocena kladně a uchazeči je vydán doklad o úspěšném splnění. V opačném případě je uchazeči vydán doklad o nesplnění zkoušky a je možné dohodnout další postup. Uchazeč, který nesouhlasí s neúspěšnou zkouškou a vystavením negativního dokladu se může odvolat ke Státní plavební správě. Zkouška není časově limitována, ale pro správné provedení je maximální počet osob 5 na jeden den. Pro zájemce je možné zajistit ubytování v místě provádění zkoušky.

Cena zkoušky – 2200,- Kč za osobu.

KURS

Kurz slouží uchazeči k seznámení a naučení správných postupů a znalostí při vedení plavidla. V praxi si uchazeč vyzkouší všechny úkony, které jsou obsahem zkoušky. Získá potřebnou jistotu a oprávněnou sebedůvěru spolu se správnou plavební praxí. Je možné se zaměřit na individuální potřeby uchazeče, či na obtížnější úkony. Je čas na jejich vysvětlení či zdůvodnění v souvislosti s plavebními předpisy. Kurzy se zpravidla pořádají na tomtéž plavidle, na kterém se skládají zkoušky.

Cena kurzu – 5300,- Kč za osobu (bez zkoušky)

Kategorie M - motorová plavidla

Související stránky